...Nie bądźcie hardzi swym żakom, mistrzowie,
Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie...

17.07.2019 // www.liceum.muszyna.pl/ins