Samorząd Uczniowski


Przewodniczący:

Mateusz Fabisiak z klasy IB


Opiekunowie SRU:

p. prof. Monika Fabisiak