Wolontariat

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.
Jan Paweł II

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU działa od 2008 roku pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda /łac. „w górę serca”/. Jak do tej pory w naszym klubie pracuje około 30 uczniów, i mamy nadzieję, że liczba ta stale będzie się powiększać. Opiekunkami klubu są p. Anna Długosz i p. Magdalena Kałucka.


WSPÓŁPRACUJEMY Z:
• SPZOZ Szpitalem im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
• Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie
• Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży w Muszynie
• Biblioteką w Żegiestowie
• Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
• Świetlicą przy Szkole Podstawowej w Muszynie
• Świetlicą socjoterapeutyczna w Muszynie
• Ośrodek Wsparcia Psychicznego w Muszynie


Osoby indywidualne:
• Sebastian Gromala


Ponadto nasi wolontariusze włączają się we wszelkie akcje oraz imprezy organizowane na terenie miasta Muszyna i Krynica.


Serdecznie zapraszamy do pracy w naszym wolontariacie wszystkich, którzy maja trochę wolnego czasu oraz pragną pomagać innym!!!EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 2011


Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską: jest to wyraz uznania dla wielu ludzi w Europie, którzy angażują się w bezinteresowne działania na rzecz innych: w całej Unii Europejskiej co roku wolontariuszami jest około stu milionów osób.
ŚWIĄTECZNA PACZKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnej akcji:
„ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM”

Zbieramy:
• słodycze,
• przybory szkolne,
• zabawki,
• książki

Z zebranych darów przygotowane zostaną paczki świąteczne dla dzieci z terenu gminy Muszyna. Prosimy o przekazywanie wymienionych produktów do p. Anny Długosz


Akcja trwa do 15 grudnia 2011r.
WIECZÓR FILMOWY


Dnia 18 listopada b.r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował Wieczór Filmowy, na który zostali zaproszeni uczniowie szkół w Muszynie i okolic. Pieniądze zebrane podczas seansu, zostaną przeznaczone na rehabilitację Sebastiana Gromali.
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, którzy poświęcili swój cenny czas na tak szczytny cel! :)

ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATUMiędzynarodowy Dzień Wolontariatu, który co roku odbywa się 5 grudnia, to święto wszystkich niepełnosprawnych ludzi, zmagających się z trudnościami. Głównie ta uroczystość poświęcona jest dla osób chorych, ale również podczas tego wyjątkowego spotkania, zostają wręczane nagrody dla zebranych, którzy na co dzień pomagają ludziom nieszczęśliwie dotkniętych przez los.
SPOTKANIE INTEGRACYJNEDnia 7 października (piątek), Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie integracyjne, dzięki któremu mieliśmy szansę na lepsze poznanie osób, które tak jak i my, są wolontariuszami. Razem postanowiliśmy, że po lekcjach wspólnie z opiekunami udamy się na pizzę. Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, przystąpiliśmy do konsumowania posiłku. Pizza bardzo nam smakowała, a towarzystwo okazało się niezastąpione :)

Dziękujemy opiekunom wolontariatu, za organizacje tego spotkania i za miło spędzony czas.
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCYW środę ( 26 października) odbyło się szkolenie dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz zagrożeniach, które mogą nam się przytrafić. Klasa druga oraz wolontariusze, wzięli udział w tym niezbędnym szkoleniu. Pan prowadzący spotkanie, okazał się bardzo sympatyczny. Doskonale wytłumaczył nam, jak mamy się zachowywać w sytuacjach zagrażających życiu. Podawał przykłady na wybranych uczniach, tak, abyśmy wiedzieli jak zachować się, kiedy przytrafi się to naszym najbliższym. Wszyscy wyciągnęliśmy słuszne wnioski z tego spotkania.
KAMPANIA „STARSZY BRAT STARSZA SIOSTRA”

LIST DO TWOJEGO SZLACHETNEGO SERCA !!!


ZBIERAMY NAKRĘTKI


W tym roku szkolnym podobnie jak w poprzednim zbieramy plastikowe nakrętki. Przypominamy, że dzięki tej akcji możemy pomóc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu. Każda nakrętka, to szansa na uśmiech i poczucie szczęścia osoby niepełnosprawnej. Pomagajmy innym, którzy pragną funkcjonować, tak samo jak my. Każdy z nas, zasługuje na chwilę spełnienia. Będziemy dumni, jeśli w tym roku również zechcecie przyłączyć się do akcji.

Nakrętki można wrzucać do pudełka ustawionego na ladzie w sklepiku szkolnym.


AKTUALNOŚCI


SPOTKANIA KLUBU WOLONTARIATU ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY
PIĄTEK W SALI 424 O GODZINIE 13.30
ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ DO 30 WRZEŚNIA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!


NASZE AKCJE:

Czym jest wolontariat?WOLONTARIAT - (łac. volontarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.).
Określenie wykraczająca poza związki rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim domu starców - jest.
Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość.Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych. W Polsce wolontariat zaczął działać dopiero po drugiej wojnie światowej i ograniczał się do Związku Harcerstwa Polskiego. Dopiero od 1990 roku zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Szacuje się, że obecnie około dwóch milionów Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach zachodnich.

Do tej pory wolontariat w zasadzie nie istnieje w polskim prawie. Stwarza to duże praktyczne bariery dla rozwoju tej formy pracy. W czerwcu 2003 r. weszła w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Często spotykana jest jeszcze opinia, że wolontariuszem mogą być tzw. społecznicy, ludzie "stworzeni" do pomagania innym. Organizacje pozarządowe na podstawie własnych doświadczeń we współpracy z wolontariuszami wyraźnie sprzeciwiają się takiemu stanowisku i przekonują, że wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie itd. Niezbędne są za to takie cechy jak odpowiedzialność i uczciwość.

W Polsce istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz promocji tej idei zajmują się: pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami a osobami chcącymi zostać wolontariuszami,
przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy.
Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.