IIIE 2006

IIIE
Rocznik 2006
Mgr Dagmara Góraj-Kałucka

1. Bober Anna
2. Ciołek Przemysław
3. Czerwińska Magdalena
4. Gościńska Beata
5. Hadała Justyna
6. Jazic Magdalena
7. Leśniak Magdalena
8. Nowak Ewa
9. Plata Kamila
10. Pociecha Sławomir
11. Polański Andrzej
12. Przybylski Jacek
13. Ptak Wioleta
14. Solak Robert
15. Stachoń Rafał
16. Tołścik Artur
17. Trochanowska Julia