Oferta szkoły

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015.

Szkoła gwarantuje

 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomach podstawowych i rozszerzonym,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • przyjazną atmosferę,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia.

Tradycje szkoły

 • stypendia Almanachu Muszyny dla uczniów i absolwentów
 • wolontariat
 • wymiana międzynarodowa młodzieży
 • spektakle teatralne w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie Festiwalu Kultury i Języków Obcych
 • stała współpraca z instytucjami lokalnymi
 • udział w projektach, w tym również unijnych
 • sukcesy artystyczne, przedmiotowe i sportowe uczniów

klasaeur
„Granica języka nie musi być granicą świata”
Z rozszerzonym programem języka angielskiego, polskiego geografii. Jako drugi język możesz wybrać język niemieckifrancuski lub rosyjski. Wybierając tę klasę, otwierasz przed sobą szansę studiowania na takich kierunkach jak filologie: polska, angielska, germańska, romańska, rosyjska; stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, socjologia, politologia, psychologia i historia. Zapewniamy:

 • naukę w grupach na różnych poziomach zaawansowania,
 • zajęcia w nowoczesnej pracowni językowej,
 • udział w wyjazdach i wymianach zagranicznych,
 • wyjazdy na warsztaty z native speakerami.

matinf

„Matematyka to nie tylko przedmiot, to również styl życia”
Z rozszerzonym programem matematykiinformatyki oraz fizyki. Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik. Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z matematyki oraz rysunku technicznego z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i tablicy interaktywnej,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki z wykorzystaniem e-platformy moodle.

biolmed
„Kompetentna pomoc innym jest szlachetną formą samorealizacji”
Z rozszerzonym programem biologiichemii oraz języka angielskiego. Profil umożliwi realizującym go uczniom studiowanie na kierunkach medycznych, weterynaryjnych i przyrodniczych. Zapewniamy:

 • wykonywanie preparatów, obserwacje mikroskopowe i fenologiczne, doświadczenia,
 • realizację własnych projektów oraz udział w projektach proponowanych przez środowiska medyczne, ekologiczne, naukowe,
 • ćwiczenia terenowe, wycieczki,
 • wdrażanie do samodzielnego studiowania i realizację prac badawczych poza szkołą.Wybór przedmiotów egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym gwarantuje kontynuację nauki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Zapraszamy

Liceum Ogólnokształcące
ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
tel. 18 471 91 80