Hymn szkoły

W swojej poezji niedościgniony,
Był wzorem pięknej polszczyzny słowa
Mistrz z Czarnolasu nieoceniony
W biegłości sztuki, jak polska mowa.
On ją wywyższył ponad poziomy,
I literackie nadał wartości
Gdyż mową polską był urzeczony
Nigdy nie wyrzekł się tej miłości.

Wielkie znaczenie pisane słowo,
Miało w twórczości jego wymiarze.
By właśnie to pro publico bono
Było przestrogą przyszłych wydarzeń.
Jak mógł pouczał, radził, przestrzegał,
Dla spraw ojczyzny zadaniom sprostał.
W życiu wciąż skromny i nie zabiegał,
O rozgłos przeto w pamięci został.

Słowa: Czesław Rablin

Melodia do hymnu.