Jubileusz XXV-lecia

Patronat honorowy objął starosta Nowosądecki Jan Golonka.

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie Powiat Nowosądecki ufundował szkole Sztandar.

Poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas Mszy św. w Kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie. Mszę celebrował ks. Prałat Józef Wierzbicki, a poświęcenia dokonał katecheta liceum ks. Wojciech Janczura.

Uroczystości oficjalne i część artystyczna odbyły się w hali sportowej szkoły.


Zaproszenie na uroczystość przyjęli:

 • Jan Golonka – Starosta Nowosądecki,
 • Stanisław Szudek – Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,
 • Stanisław Wanatowicz – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Jan Dziedzina – Vice-przewodniczący Rady Powiatu,
 • Zbigniew Czepelak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Adam Mazur – Radny Powiatu Nowosądeckiego,
 • Włodzimierz Tokarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Stanisław Sułkowski – przewodniczący Rady MiGU Muszyna,
 • Aleksander Sowa – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady MiGU Muszyna,
 • Bartłomiej Bujarski – Radny MiGU Muszyna,
 • Piotr Rutka – Radny MiGU Muszyna,
 • czcigodny ks. Wojciech Janczura -katecheta Liceum,
 • goście z zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. Stöckela w Bardejowie (Słowacja):
  – Marcel Tribus,
  – Anton Almássy ,
 • Grażyna Michalik – prezes oddziału ZNP w Muszynie,
 • Bożena Mściwujewska-Kruk,
 • Komitet Stypendialny Almanachu Muszyny:
  – Małgorzata i Kazimierz Przyboś,
  – Krystyna Murzyn,
 • Maciej Palej – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Muszynie,
 • Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Powiatu Nowosądeckiego:
  – Janina Złotnicka – ZSP Krynica-Zdrój,
  – Anna Rapacz – ZSP Krynica-Zdrój,
  – Małgorzata Konstanty – ZSZ Stary Sącz,
  – Bogumiła Hybel – ZSZ Stary Sącz,
  – Lucyna Dybiec – Internat Międzyszkolny Stary Sącz,
  – Elżbieta Tarczyńska-Witek – PPP Grybów,
  – Dorota Walczyk – PPP Krynica-Zdrój,
  – Stanisław Zygadło – OPP Muszyna,
  – Lesław Tarasek – ZS Grybów,
  – Agata Król-Mirek – Gimnazjum Krynica-Zdrój,
 • Dyrektorzy szkół MiGU Muszyna:
  – Andrzej Gancarz – ZSO Muszyna,
  – Maria Borkowska – ZSP Powroźnik,
  – Monika Czermińska – SP nr2 Muszyna,
  – Izabela Łabuś – ZS Złockie,
 • Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy, Uczniowie, Absolwenci, Przyjaciele i inni Goście.

Wśród Gości były nauczycielki, które w czerwcu 1984r. przeprowadziły pierwsze egzamin wstępny do liceum:
Jolanta Serwińska, Kazimiera Kalicka, Krystyna Łanuszka, Maria Borkowska.


Podczas uroczystości fundatorzy Sztandaru – Powiat Nowosądecki – przekazali Sztandar Szkole.

Sztandar przekazywali:

 • Jan Golonka – Starosta Nowosądecki,
 • Adam Mazur – Radny Powiatu Nowosądeckiego,
 • Stanisław Wanatowicz – Przewodniczący Rady Powiatu.

W imieniu szkoły Sztandar odebrali:

 • Mirosława Hadała – dyrekor LO Muszyna,
 • Marian Skwarczowski – Przewodniczący Rady Rodziców,
 • uczniowie – Jolanta Rutka, Artur Ziółko.

Fundatorom Sztandaru, Powiatowi Nowosądckiemu, zawdzięczamy symbol, który będzie fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Będzie uosabiał to wszytsko, co jest najlepsze, co jest ludzkie i co jest godne naśladowania.


Pan Jan Golonka, Starosta Nowosądecki, wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom.
Nagrody otrzymali:

 • pani Dyrektor mgr Mirosława Hadała,
 • pani mgr Krystyna Wyka,
 • pan mgr Zenon Smyda,
 • pan mgr Marcin Wojtowicz.

Odznaczenia „Srebrne Jabłko Sądeczyzny” otrzymali:

 • pani mgr Barbara Multarzyńska,
 • pani mgr Małgorzata Wiśniewska – Rablin,
 • pan mgr Marek Dymek,
 • pani mgr Monika Fabisiak.

W części artystycznej wystąpili uczniowie (klasy IIA i IIB) oraz absolwenci Liceum (Magdalena Drozd, Małgorzata Gumulak, Karolina Pasiut, Kinga Szymczyk, Arkadiusz Szost, Jerzy Zawadzki). Uroczystości rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (wychowawcy: pani mgr Danuta Rutka i pani mgr Aleksandra Wnęk).

Tort urodzinowy od Gimnazjum w Muszynie.


PODZIĘKOWANIA:

„Najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwa tym, którzy się nam odwdzięczyć nie mogą.”

Dzięki ofiarności sponsorów możliwa była realizacja uroczystości. Serdecznie dziękujemy!

 • Firma „CECHINI”,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usłogowo-Handlowe Jerzy Witecki i Marek Kawula,
 • pan Jarosław Hans,
 • P.P.H.U. Jas-Pol,
 • pan Józef Gwiżdż,
 • pani Elżbieta Słysz dyr. Pensjonatu „HENRYKA”,
 • pan Adam Hutek,
 • pan Henryk Abram,
 • pp. Renata i Krzysztof Trela,
 • pani Krystyna Murzyn ,
 • pan Adam Wnęk,
 • pp. Krzysztof i Kinga (Majewska) Wnęk,
 • pp Adam Błażowski i Iza Ziółkiewska,
 • pani Kinga Ziółkowska,
 • pan Andrzej Koszucki,
 • pani Małgorzata Wiśniewska-Rablin,
 • pan Sławomir Kusion,

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości:

 • Pani Annie Szubryt,
 • Pani Dyrektor Izabeli Łabuś oraz uczniom kl. III Zespołu Szkół w Złockiem,
 • pp. Agacie i Albinowi Śliwińskim,
 • Radzie Rodziców LO, a szczególnie Przewodniczącemu, p. Marianowi Skwarczowskiemu.