Zebrania z rodzicami i dni otwarte 2014/2015

11.09.2014 – Zebranie z Rodzicami – godz. 16:00 : wybór Rady Rodziców, Rady Szkoły, Rad Klasowych – omówienie zadań szkoły

12.11.2014 – Zebrania z Rodzicami – 16:00 – informacje o ocenach

10.12.2014 – DZIEŃ OTWARTY – 15:00-17:00. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i ocenach przewidywanych 

21.01.2014 – Zebrania z rodzicami – godz 16:00. Informacja o postępach w nauce za I semestr.

11.03.2015 – DZIEŃ OTWARTY – 15:00-17:00

25.03.2015 – Pisemna informacja dla Rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w kl. III LO i kl.IV Technikum

15.04.2015 – Zebrania z Rodzicami – godz. 16:00 – informacja o ocenach przewidywanych w kl. III i kl. IV Technikum i przygotowanie do matury, informacja o ocenach cząstkowych.

20.05.2015 – Zebrania z Rodzicami – godz. 16:00. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i ocenach przewidywanych.

17.06.2015 – Pisemna informacja dla Rodziców o ocenach przewidywanych z przedmiotów edukacyjnych