Zadania wiodące szkoły 2012/2013

 ZADANIA WIODĄCE DO PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
1. Poprawa jakości i efektywności kształcenia.
2. Wdrażanie reformy programowej 2012.
3. Promocja szkoły w środowisku.
4. Wdrażanie nowych zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.