Zebrania z rodzicami i dni otwarte 2012/2013

12.09.2012 – Zebranie z Rodzicami – godz. 16:00 : wybór Rady Rodziców, Rady Szkoły, Rad Klasowych – omówienie zadań szkoły
07.11.2012 – Zebrania z Rodzicami – 16:00 – informacje o ocenach
12.12.2012 – DZIEŃ OTWARTY – 15:00-17:00. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
30.01.2013 – Zabrania z rodzicami – godz 16:00.
Informacja o postępach w nauce za I semestr – oceny w %.
13.03.2013 – DZIEŃ OTWARTY – 15:00-17:00
04.04.2013 – Pisemna informacja dla Rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w kl. III
17.04.2013 – Zebrania z Rodzicami – godz. 16:00 – informacja o ocenach przewidywanych w kl. III i przygotowanie do matury, informacja o ocenach cząstkowych w kl. I-II
05.06.2013 – Zebrania z Rodzicami – godz. 16:00. Informacja o zagrożeniach w kl. I-II
19.06.2013 – Pisemna informacja dla Rodziców o ocenach przewidywanych z przedmiotów edukacyjnych