COMENIUS – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół

frse„The World: Through My Eyes, Through Your Eyes” – Świat widziany moimi i twoimi oczami“
Powiatowy Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie we wrześniu 2013 roku rozpoczął realizację programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół, którego celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej szkół w Europie. COMENIUS to jeden z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie.

Czas trwania projektu przewidziany jest na dwa lata  2013 – 2015.  Będą w nim brali udział uczniowie klas I i II LO. W każdym miesiącu uczniowie pracują nad kolejnymi zadaniami zawartymi w projekcie. Młodzież realizuje wiele wspólnych przedsięwzięć wraz z uczniami z krajów partnerskich:Turcji (koordynator), Włoch, Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Finlandii, Grecji oraz Słowacji, a językiem komunikacji jest język angielski. Dotacja, którą otrzymała szkoła  umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom wizyty w szkołach partnerskich.
Tematyka projektu skupia się na sposobie postrzegania świata przez młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem trzech grup społecznych. Uczniowie, poprzez organizację wspólnych spotkań i zajęć oraz ich ewaluację, spojrzą na świat oczami osób niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz kobiet pracujących, porównując w jaki sposób te trzy grupy są odbierane w różnych kręgach kulturowych. Dotychczas mogliśmy wymieniać się spostrzeżeniami w Ankarze ( Turcja ), Śamorin ( Słowacja ) i w Mediolanie ( Włochy).
Od 26.05. do 30.05. w Powiatowym Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego trwało spotkanie, podsumowujące pracę w 2013 i 2014 roku. Gościez krajów partnerskich,po góralsku przywitani w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego, zwiedzili Kraków, Wieliczkę, Nowy Sącz, Jaworzynę Krynicką oraz wzięli udział w warsztatach pn. Seniorzy – młodym. Członkowie Muszyńskiego Towarzystwa Twórczego Harnicy Kultury p. Małgorzata Gałuś, p. Zbigniew Cisowski i p. Józef Jędrzejek pokazali młodzieży i opiekunom swoje pasje. W czasie zajęć warsztatowych powstały wyklejane techniką collage i decupage kwiatowe obrazy, rzeźby anioła i sokoła w drewnie oraz szklane tablice z wyrzeźbionymi podpisami wszystkich uczestników. Ukoronowaniem spotkania było wykonanie w drewnie logo projektu. Na zakończenie pobytu w Polsce pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Europy utworami patrona szkoły Jana Kochanowskiego i bezkonkurencyjnie wykonanym przez uczniów kl. I i II polonezem. Certyfikaty i upominki wręczała p. Maria Jabłońska,z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dyrektor szkoły p. Mirosława Hadała i wicedyrektor. p. Izabela Łabuś.
Spotkanie w Muszynie zorganizowały: Dagmara Góraj – Kałucka ( koordynator projektu), Aneta Peregrym, Anna Bursztyńska – Rucka, Beata Prusak, Angelika Stoińska i Anna Długosz.