Jubileusz XXX-lecia

2 lutego 2015 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: XXX – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i XXXV – lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej.  Uroczystości w Powiatowym Zespole Szkół honorowym patronatem objął Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak.

Msza św. została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca przez ks. proboszcza Pawła Stabacha, a kazanie wygłosił ks. mgr lic. Tomasz Jamka.

Uroczystości oficjalne i część artystyczna odbyły się na hali sportowo – widowiskowej. Gości powitała dyrektor PZS w Muszynie mgr inż. Izabela Łabuś. Konferansjerami byli Anna Małek (IIA) i Tomasz Majkrzak (IIIA).

Zaproszenie na obchody jubileuszowe przyjęli:

 • Starosta  Nowosądecki  Pan Marek Pławiak
 • Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk
 • Pan Marian Ryba – członek Zarządu Rady Powiatu Nowosądeckiego
 • Radni  Powiatu Nowosądeckiego:
  Pani Zofia Nika
  Pan Andrzej Gancarz
  Pan Stanisław Sułkowski
  Pan Włodzimierz Oleksy
 • Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Zbigniew Czepelak
 • Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan dr Jan Golba
 • Wiceburmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Pan Włodzimierz Tokarczyk
 • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan Jerzy Majka
 • Pani Iwona Wachna, kierownik Referatu do Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
 • Proboszcz parafii Św. Józefa księdz Paweł Stabach
 • Dyrektor KO Delegatury w Nowym Sączu Pan  Stanisław Szudek
 • Dyrektorzy i Wicedyrektorzy  Szkół  i Placówek  prowadzonych przez  powiat
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 • Marcel Tribus Dyrektor Gimnazjum imienia Leonarda Stockela w Bardejowie
 • Redaktor Naczelna Almanachu Muszyny Pani Bożena Mściwujeską – Kruk
 • Prezes Stowarzyszenia „Harnicy Kultury” w Muszynie  Pani Barbara Rucka
 • Wieloletni Dyrektora OPP Pan Stanisław Zygadło
 • Prezes Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  Pan Ryszard Mosur

Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak wraz z Wicestarostą panem Antonim Koszykiem i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu panem Zbigniewem Czepelakiem wręczyli zasłużonym nauczycielom Jabłka Sądeckie.

Złote Jabłko otrzymali: p. Monika Fabisiak i p. Adam Bartusiak.

Srebrne Jabłko otrzymali: p. Beata Prusak, p. Anna Bursztyńska-Rucka, p. Zenon Smyda, p. Bartłomiej Tokarczyk.

Wyróżnieni zostali również  p. Krystyna Tomasiak, p. Marek Dymek i p. Piotr Rutka.

Bogato ilustrowaną fotografiami historię Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego przedstawiła mgr Monika Fabisiak, a Ogniska Pracy Pozaszkolnej mgr Bartłomiej Tokarczyk.

Część artystyczną, która odbyła się po ślubowaniu klas pierwszych,  przygotowali uczniowie PZS pod kierunkiem mgr Anny Bursztyńskiej –Ruckiej, którzy odegrali Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego.
Wystąpili:
Antenor – Oskar Tokarczyk
Aleksander – Antoni Lorek
Helena – Izabella Wilas
Pani Stara – Weronika Sułkowska
Kasandra – Marzena Niedzielska – Pawliszak
Poseł – Anna Małek
Ulisses – Jakub Rypel
Menelaos – Marcin Polański
Priamus– Szymon Gościński
Chór: Adrianna Mizera, Wiktoria Prałat,
Paula Tylek, Paulina Homa, Róża Lasota
Taniec wykonały: Magdalena Peregrym , Patrycja Piwowar
Stroje przygotowały: Aleksandra i Zuzanna Oleksa
Muzyka: Justyna Nieć
Obsługą techniczną zajęli się: Paweł Hadała, Filip Wrona,
Piotr Plata

Po przemówieniach i życzeniach od gości nastąpiło otwarcie wystaw jubileuszowych, prezentujących dorobek Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Honorowego przecięcia wstęgi dokonali:
Starosta Nowosądecki p. Antoni Koszyk
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Zbigniew Czepelak
Wieloletni, emerytowany Dyrektor OPP p. Stanisław Zygadło
Dyrektor PZS w Muszynie p. Izabela Łabuś

Wystawę przygotowali:

Anna Bursztyńska – Rucka
Alicja Adamczyk
Anna Długosz
Dagmara Góraj – Kałucka
Aneta Peregrym
Beata Prusak
Angelika Stoińska
Małgorzata Zielińska
Krystyna Tomasiak
Marek Dymek
Bartłomiej Tokarczyk
Tomasz Przyborowski
Uczennice kl. II B: Julia Pawlik, Joanna Świerczek, Marzena Niedzielska – Pawliszak, Katarzyna Synowiec

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW:

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”

/Jan Kochanowski/

Dzięki ofiarności i życzliwości sponsorów możliwa była realizacja uroczystości. Uroczystość wsparli:

 • Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” i Pan Prezes Andrzej Gancarz
 • Spółdzielnia Pracy Muszynianka i Pan Prezes Ryszard Mosur
 • Firma „Cechini”
 • Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki
 • Usługi remontowo–budowlane Jan Sarata
 • Willa „ELIZA” / ENGLISH ZONE Edyta i Sławomir Pych
 • „HalStaś” sklep wielobranżowy Kamil Pych
 • Restauracja & Pizzeria Agnieszka Barnowska
 • Ewa i Jarosław Hans
 • Lodziarnia JAGÓDKA Miranda i Martin Wróbel-Přeček
 • Aleksandra i Krzysztof Kubiesa Agencja Reklamowa PositiveColors
 • Apteka „Św. Jana” S. C. Dominika Jabłońska, Maria Gębka
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe Bożena i Grzegorz Romańczyk
 • Pan Artur Hadała i Pan Jacek Wiśniowski

Serdecznie dziękujemy również za pomoc w organizacji uroczystości

 • Radzie Rodziców PZS w Muszynie
 •   p.Kamilowi Kijowskiemu
 • TvM
 • mgr Agnieszce Kmiecik i uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Relacja z uroczystości:

http://www.muszyna.tv/pl/35979/145533/Jubileusz_XXX_lecia_Liceum_w_Muszyie.html