Matura, matura i… po maturach

logom

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przystąpiły wszystkie 74 osoby z trzech różnych klas, które ukończyły nasze liceum.

Do egzaminów przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy co prawda uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna obiecuje udostępnić połową września 2014 r.
Zdawalność uczniów naszej szkoły jest wyższa niż średnia krajowa, która w tym roku była bardzo niska i wyniosła 71%.
W takiej sytuacji na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno w klasie „biologiczno-chemicznej” jak i „matematyczno-informatycznej” zdawalność wyniosła odpowiednio 95% i 96%.
A teraz trochę maturalnej statystki:
  • aż 167 wyników egzaminacyjnych jest wyższych niż 75%,
  • 68 wyników jest wyższych niż 90%,
  • podobnie jak w latach ubiegłych są uczniowie, którzy uzyskali maksymalny wynik 100%.
W części ustnej są takie 33 wyniki, a w części pisemnej takie wyniki uzyskali następujący uczniowie: Alicja [MI] – matematyka, Marcin [MI] – matematyka, Grzegorz [MI] – matematyka, Kinga [MI] – język angielski, Martyna [BC] – j. angielski.
  • średni wynik maturalny z matematyki uczniów klas MI wynosi 74% i jest o 54% wyższy (26 pkt. procentowych) od średniej ogólnopolskiej, która z tego przedmiotu wynosi 48%.
  • najwyższą sumę wyników z wszystkich pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych (461%) uzyskał Grzegorz [MI], a tym samym w tym roku to właśnie on otrzyma stypendium naukowe za najlepiej zdaną maturę.
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy (również sobie) godnych naśladowców, w szczególności dla tych wyników najwyższych :-)