Rozstrzygnięcie Konkursu SPAM Muszyńskie ślady w twórczości Jerzego Harasymowicza

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny i redakcja
Almanachu Muszyny ogłosiły konkurs „Muszyńskie ślady w twórczości Jerzego
Harasymowicza”.

Celem konkursu organizowanego z okazji 15. rocznicy śmierci poety, który rozsławił
Muszynę jako krainę łagodności, było zaznajomienie uczniów z twórczością i biografią
Jerzego Harasymowicza oraz zachęcenie do samodzielnej interpretacji jego poezji, poprzez
wykonanie prezentacji w aplikacji PowerPoint.
1 lutego 2015 r. ogłoszono laureatów konkursu i w Willi „Wanda” wręczono nagrody oraz
dyplomy Filipowi Lelonkowi z IIIA oraz Justynie Nieć z IA, uczniom Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego.

Gratulujemy!!!