Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 klas maturalnych Liceum i Technikum

25 kwietnia 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III i IV. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli obok dyrekcji, grona pedagogicznego i młodszych kolegów i koleżanek, rodzice absolwentów.
Pani dyrektor Mirosława Hadała wręczyła wszystkim świadectwa. Szczególne gratulacje należały się tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki nauczania. I tak:
tytuł Primus Inter Pares otrzymały dwie osoby
GRZEGORZ WRÓBEL (średnia 5,76) z IIIB LO i ANITA SAJDAK z IV TG
a świadectwa z wyróżnieniem uczniowie z klasy
IIIA
Anna Obrzud
Ewelina Przybycień
Anna Śliwa
IIIB
Sylwia Bomba
Krzysztof Iwanicki
Alicja Macur
Gabriela Ptaszek
Dominika Siuta
Patryk Załucki
Jakub Zieliński
IIIC
Natalia Furgał
Paulina Górska
Martyna Płaczek
Justyna Szewczyk

Pani dyrektor wyróżniła również uczennicę klasy IIIA
Ewelinę Przybycień, która w trakcie trzech lat nauki osiągnęła 100% frekwencję.
Nie zabrakło podziękowań dla wolontariuszy, krwiodawców, uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowców, członków Koła Teatralnego (IIIB), Klubu Literackiego (IIIC) oraz wolontariuszy z IV Technikum.
W czasie programu artystycznego ( przygotowanego przez uczniów IIIA, IIIC i IIIB pod opieką wychowawców i mgr Doroty Ziółkiewicz) uświetniającego zakończenie nauki w Powiatowym Zespole Szkół, uczniowie klas drugich i trzecich pożegnali tegorocznych maturzystów miłymi upominkami. Bukiety kwiatów wręczone Dyrekcji, Wychowawcom i Nauczycielom były miłym dopełnieniem podziękowań za trud włożony w edukację.