Zajęcia integracyjne

W dniach 20 i 21 października w naszej szkole odbywały się zajęcia integracyjne dla klas I z udziałem wychowawców. Spotkania z klasami prowadzili pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Krynicy Zdroju. Zajęcia miały na celu lepsze poznanie się pierwszoklasistów ze sobą i swoimi wychowawcami. Realizowany program umożliwił młodzieży nabywanie umiejętności współpracy w zespole, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wypracowanie wspólnych norm i zasad. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca zacieśnianiu więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami.